top of page
ne
Önerler'de İndüksiyon İşlemi
öner

Firmamızda indüksiyon sertleştirme işlemi için, orta ve yüksek frekans  olmak üzere toplamda 6 adet  indüksiyon sertleştirme makinası bulunmaktadır. Tüm makinalarımız Alman menşei olup çeşitli ölçü ve güçlerde makinalarımız mevcuttur.

  • Yüksek frekans makinelerimizde çap 80 boy 1000 mm ye kadar işlem yapabilir.

  • Orta frekans makinalarımızda çap 500 mm boy 3500 mm'ye kadar mil ve çap 3500mm ve 5000 kg a kadar dişli sertleştirme imkanına sahibiz.

İndüksiyon makinalarımızda bulunan bilgisayar kontrolü sayesinde, verilen enerji, proses süresi, soğutma hızı gibi parametrelerin hepsi otomatik olarak kontrol edilerek,  ürünlerin tekrar edilebilirlik ve izlenebilirliği sağlanmaktadır.

fayda
İndüksiyon Sertleştirme İşlemi Nedir ?

İndüksiyon sertleştirme işlemi, malzemenin yüzeyinin  yüksek sıcaklıklara çıkarılıp hemen ardından soğutulması ile sertlik kazandırılan hızlı bir yöntemdir. Bu işlemde parçanın tüm yüzeyi  veya sadece istenen bölgesi, talep edilen derinliğe kadar sertleştirilebilir. Bu işlemde malzeme yüzeyine  karbon veya azot zenginleştirmesi yapılmadığı için işlem sonrası elde edilen sertlik değeri malzemenin karbon konsantrasyonuyla doğrudan ilişkilidir.

Prosesin çalışma prensibi ise malzemeye uygun olarak imal edilmiş bakır bobin üzerinden elektrik akımı geçirilmesi ve bu akımın malzeme üzerinde oluşturduğu manyetik alan ile girdap akımı oluşması ve ısınması şeklindedir. Sertlik derinliği, uygulanan akımın gücü ve süresi ile kontrol edilir. Östenitleme sıcaklığına ulaşan malzeme yüzeyi özel bir kimyasal ile hızlıca soğutlarak martenzitik dönüşüm sağlanmış olur ve bu dönüşüm sonucu malzeme sertleşir. Daha sonra malzemeye, talep edilen sertliğe getirmek ve, veya malzeme üzerindeki gerilimleri azaltmak için menevişleme yapılabilir.

İndüksiyon İşleminin Faydaları
  • Yüksek Tekrarlanabilirlik

  • Yüksek Sertlik

  • Yüksek Aşınma Direnci

  • Yüksek Yorulma Dayanımı

  • Çok hızlı bir işlemdir.

  • Parça üzerinde istenen belirli bir bölgeye uygulanabilir.

  • Malzeme ve parametrelere göre değişecek şekilde, 0,5-10 mm arası sertlik derinlik sağlama imkanı

İndüksiyon Sertleştirme İşleminin Uygulanabileceği Çelikler

İndüksiyon sertleştirme işlemi çeliklerden dökme demirlere geniş bir ürün grubuna uygulanabilir.  Karbon konsantrasyonu düşük çeliklerde martenzitik dönüşüm gerçekleşemeyeceği için uygulaması yoktur. Sadece karbürleme işlemine girmiş ve işlem sonunda yüzeyi karbonca zenginleştirilmiş, düşük karbonlu çeliklerin yüzey sertleştirmeleri için kullanılan bir yöntemdir.

İşlem Sonrası Oluşabilecek Problemler

İndüksiyon işlemi doğası gereği ani ısıtma ve soğutmalardan oluştuğu için atıklık ve çarpılma riski mevcuttur. Yüksek karbonlu, yüksek alaşımlı çeliklerin sertleşebilirliği yüksek olduğu için çatlama riski vardır ve bu yüzden işlem parametreleri dikkatli bir şekilde hesaplanmalıdır. İndüksiyon işlemine girecek malzemelerde tasarım aşamasında keskin köşe, delik vb. geometrik özelliklere dikkat edilmelidir. Aksi durumlarda belirtilen bu bölgelerde erime ve çatlama görülebilmektedir.Döküm yöntemi ile üretilen çeliklerde ve dökme demir malzemelerin yüzeyinde oluşabilecek döküm boşlukları indüksiyon sertleştirme işlemi sırasında erime ve çatlaklara sebep olabilmektedir.

çelikler
risk
bottom of page