top of page
Vakum

Vakum Altı Sert Lehimleme

Vakum ortamında gerçekleştirilen bu birleştirme yönteminde, birleştirilecek malzemelere göre daha  düşük ergime sıcaklığına sahip dolgu malzemesi seçilir. İşlemin uygulanması için  dolgu maddesinin ergime sıcaklığından daha yüksek sıcaklıklara çıkılması gerekmektedir.

Bu yöntem vakum altında gerçekleştirildiği için malzeme yüzeylerinde oksitlenme riski bulunmamaktadır. Bu işlemin bir diğer avantajı ise kompleks geometrideki parçalara uygulanması ve tek bir proseste çok sayıda malzemenin lehimlenmesinin gerçekleştirilmesidir.

Firmamızda bu işlem için 10-5 mbar seviyelerine kadar vakum yapabilen vakum fırını kullanılmaktadır. 

Derin Soğutma

Derin
Alüminyum

Sementasyon ve karbonitrasyon işlemleri sonrasında yüzeyi karbonca ve azotça zenginleştirilmiş olan malzemelerin martenzit dönüşüm sıcaklıkları oda sıcaklığının altına indiği için malzemelerde dönüşüm sonrası belirli bir miktar  kalıntı östenit oluşmaktadır. Bu kalıntı östenitin giderilmesi için malzemelere derin soğuta işlemi uygulanması gerekmektedir.

Firmamızda 2 adet derin soğutma kabini bulunmaktadır. Sıvı azot kullanılan derin soğutma kabininde çok düşük sıcaklıklarda kriyojenik işlemlerde yapılabilmektedir.

Alüminyum Isıl İşlemi

Firmamızda, yapay yaşlandırma olarakta bilinen T5 alüminyum yaşlandırma işlemi uygulanmaktadır.

Bu yöntem sayesinden sertlik, aşınma ve mukavemet değerleri artmaktadır.

Firmamızda, alüminyum imalat yöntemlerinde (döküm, dövme, ekstrüzyon vb.) oluşan gerilimlerin giderilmesi için gerilim giderme tavlaması uygulanabilmektedır.

Ayrıca işlenebilirlik ve şekillendirme kabiliyetini arttırmak için alüminyum malzemelere yumuşatma tavlamasıda uygulayabilmekteyiz.

bottom of page