Automag Nedir ?

Automag, atmosfer kontrollü fırın hattının tam otomatizasyonudur.

Bu sistem ile hatta bulunan yıkama makineleri, meneviş fırınları ve atmosfer kontrollü ısıl işlem fırınları ve fırın yükleme arabaları insan kontrolünden bağımsız olarak çalışmaktadır.

Fırınlar arası malzeme geçişlerini sağlayan a

Hatta Yükleme

Ön

yıkama

Sertleştirme

Ön

Isıtma

Ara

Yıkama

Menevişleme

 

Islah İşleminin Faydaları

  • Yüksek Aşınma Direnci

  • Yüksek Mukavemet

  • Yüksek Yorulma Direnci

  • Yüksek Sertlik

  • Yüksek Tokluk
  • Yüksek Darbe Dayanım
  • Yüksek Kararlılık

​Sertliği düşük bir çelik kolay ve hızlı  bir şekilde işlenip, ardından ıslah işlemi uygulanarak istenen mukavemet ve sertlik değerlerine getirilebilir.

Bu durum üretici için malzeme ve işleme maliyetlerini düşürürken bunun yanı sıra hızlı bir şekilde üretim yapmasına imkan sağlar.

Ayrıca sert bir malzemenin işlenmesi sırasında oluşabilecek kesici uç kırılması ve malzeme çatlamalarınında önüne geçilmiş olunur.

 

Islah İşleminin Uygulanabileceği Çelikler

Islah işlemi % 0,3 ve üstü karbon içeren hemen hemen tüm çeliklere uygulanabilmektedir. Aşağıdaki tabloda piyasada yoğun kullanılıp, ıslah işlemi uygulanan çelikler ve ıslah işlemi sonrası alabileceği maksimum sertlik değerleri rockwell cinsinden verilmiştir.

İşlem Sonrası Oluşabilecek Problemler

 

Islah işleminde en çok sıkıntı yaratan problemlerin başında malzemelerde boyut değişikliği, yani atıklık gelmektedir. Islah işlemi termal bir işlemdir. Malzeme yüksek sıcaklıklara ısıtılıp çok hızlı soğutulur ve bu durumda malzemede doğal olarak önce genleşir daha sonra hızlıca büzülür ayrıca malzeme ulaşabileceği maksimum sertliğe ulaştığında malzeme içindeki gerilimlerde aşırı derecede artar.  Malzeme homojen ısınsa bile malzeme şekli (özellikle ince- kalın kesitler), ısıl işlem öncesi yapılan işlemler sonucu malzeme içinde oluşan homojen olmayan gerilimler atıklığın artmasına ve hatta malzemenin çatlamasına sebep olabilir.

Islah işleminde martenzitik dönüşüm sonrası sertlik maksimumda ve iç gerilimler en üst seviyededir. Bu durumdaki bir çelik,  ısıl işlem öncesideki proseslerden kaynaklı kalıntı gerilmelerde içeriyorsa atıklık daha fazla olabilir veya malzemede çatlama görülebilir.

İç gerilimleri yüksek bir çeliğe ıslah işlemi uygulanması gerekli ise bu durumda öncesinde gerilim giderme tavlaması yapılarak çeliğin iç gerilimleri giderilmelidir. Tüm bunlara rağmen malzemede atıklık veya çatlama riski yüksek ise vakum sertleştirme işlemi düşünülmelidir.

Üretici firma işlem öncesi parça yüzeyindeki temizlik kriterlerini doğru bir şekilde saptamalıdır. Firmamızda işlem öncesi ve işlem arasında yıkama banyoları kullansak dahi ıslah işlem yapısı itibari ile başka işlemlere kıyasla daha kirli bir işlemdir. İşlem sonrasında malzeme yüzeyinde yağ ve sıcaklık etkisiyle oluşabilecek lekenmeler gözlemlenebilir. Bu durumun temizlik kriterlerine uymadığı durumlarda vibrasyon ile yüzey temizliği gibi yöntemler, işlem sonrası uygulanabilir.

Isıl İşlem

BOSB Turuncu Cad. No: 12, 16120

Nilüfer/Bursa, TÜRKİYE

+90 (0224) 242 43 10

+90 (0224) 242 43 11 (fax)

Çelik Satış

Beşevler Sanayi Sitesi 26.Blok No: 6-15 

Nilüfer/Bursa, TÜRKİYE

+90 (0224) 441 97 13

+90 (0224) 441 46 15 (fax)

  • Önerler ısıl işlem Google Harita
  • Önerler ısıl işlem Facebook Bağlantı
  • Önerler ısıl işlem Yandex Harita

2019 - www.onerler.net © Copyright